Top header table pencil notebook

Atorney's at Law Office - Arama Iurie

Dreptul Muncii
  • Incheierea contractelor de munca
  • Reprezentare in fata instantelor judecatoresti (contestatii la decizii de sanctionare disciplinara, contestatii la desfacerea contractului individual de munca, reangajari)
  • Negocierea conflictelor de munca, participare la negocieri si redactarea contractelor colective de munca
  • Consultanta acordata in cadrul societatilor se extinde si in domeniul drepturilor si obligatiilor personalului salariat si colaborator angajat de catre societate