Top header table pencil notebook
Judge hammer and books

Atorney's at Law Office - Arama Iurie

Cabinetul individual de avocat „Aramă Iurie” a fost înfințat în anul 2007.

Coordonatorul cabinetului, avocat Aramă Iurie, posedă bune cunoștințe în domeniul juridic, grație studiilor universitare de specialitate efectuate: postuniversitare, specializare - Dreptul Internațional Public și Privat; doctorat, doctor în științe juridice, specializarea - Dreptul Comerțului Internațional, dar și a experienței dobândite în urma implicării sale sub diverse aspecte de colaborare (juridică, consultanță, redactare și încheiere de contracte) cu diferite firme străine ce își desfășoară activitatea în România, precum și romănești prezente pe alte piețe. În cadrul acestor colaborări, a contribuit la menținerea legăturilor strânse între părți în ceea ce privește derularea relațiilor între părți, acumulând experiență în alcătuirea și redactarea contractelor de comerț internațional și a diferitelor acte necesare pentru promovarea comerțului și menținerea relațiilor între contractanți, în corespondența de afaceri. În acest context, și-a aprofundat cunoștințe în ramuri precum: Dreptul Comerțului Internațional, Drept Internațional Privat, Drept Civil, Drept Comercial.

Un segment important al clientelei este constituit din oameni de afaceri din România, Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte țări CSI, suportul necesar oferit și de faptul că este și traducător autorizat de Ministerul Justitiei - limba rusă, a fost de mare ajutor pe parcursul acestor colaborări. Astfel, a participat, în calitate de reprezentant pentru diferite firme românești în delegații de afaceri în Rusia, cunoscând totodată exigențele pieței din spațiul CSI, dar și mulți oameni de afaceri, potențiali parteneri care ar dori să investească și să mențină relații cu România.

Cabinetul investește continuu în formarea și perfecționarea echipei pentru a oferi servicii de înaltă calitate și competență profesională, indispensabile în relația cu clienții.